Thông báo!

Vì một vài lý do mà mình quyết định sẽ drop và del toàn bộ những fic HaeHyuk chưa hoàn thành trước kia, chỉ giữ lại những cái đã hoàn. Nếu có ai đang chờ nó thì mình xin lỗi 😦 thông báo nhỏ để cho hợp tình thôi 😦

 

Ký tên – chủ nhà.